Quy định mới về sửa chữa nhà ở năm 2023

Bạn đang có kế hoạch sửa chữa nhà nhưng chưa biết liệu có cần xin giấy phép hay không? Bạn muốn biết cách chuẩn bị hồ sơ thủ tục để giấy phép được cấp nhanh chóng? Đức Phúc sẽ chia sẻ với bạn những quy định mới nhất về sửa chữa nhà ở để giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc.

Quy định mới về sửa chữa nhà ở

Cần lưu ý một số vấn đề sau khi sửa chữa nhà ở dựa trên căn cứ pháp lý từ Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Các trường hợp cần xin cấp phép sửa chữa nhà

Theo khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, khi sửa chữa cải tạo nhà ở có 2 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Trường hợp 1: Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến môi trường, an toàn công trình.
 • Trường hợp 2: Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Vậy thì nếu không nằm trong 02 trường hợp trên thì các hạng mục sửa chữa cải tạo nhà đều phải xin giấy phép bao gồm:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), quy định chung về cấp giấy phép xây dựng và các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bao gồm việc thực hiện thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi công năng sử dụng, ảnh hưởng tới môi trường và an toàn công trình, cũng như thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Các trường hợp cần xin cấp phép sửa chữa nhà

Công trình này là một dự án đầu tư xây dựng được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. Nó được xây dựng tại hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên và là một công trình bí mật của nhà nước. Công trình này được xây dựng theo lệnh khẩn cấp và là một công trình tạm phục vụ cho việc xây dựng công trình chính. Nó được xây dựng theo tuyến ngoài đô thị, nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình.

 • Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này.
 • Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch chi tiết 1/500.
 • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình.
 • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.
 • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
  Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà

Bên cạnh những quy định mới về sửa chữa nhà ở, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ thủ tục đầy đủ để có thể nhanh chóng được chấp thuận thi công sửa nhà. Trong trường hợp thi công sửa chữa nhà có thay đổi kết cấu chịu lực hoặc kiến trúc ngôi nhà, bạn cần xin giấy phép sửa chữa và nộp hồ sơ xin phép sửa chữa tại UBND cấp Quận/Huyện.

Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà

 • Điều 47, Nghị định số 15/2021/NĐ/CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tạo công trình cụ thể được sắp xếp như sau:
 • Đề nghị cấp giấy phép sửa chữa cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.
 • Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
 • Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10x15cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
 • Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định này.
 • Đối với các công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép sửa chữa nhà là khoảng 20 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Quy định mới nhất từ 2023 với xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà

Dưới đây, Đức Phúc xin được cập nhật cùng bạn quy định mới về sửa chữa nhà ở mà bạn nên biết.

Chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà

Ngày 20/1/2022, Thông tư 20/2021/TT-NHNN đã được ban hành nhằm sửa đổi và bổ sung Thông tư 25/2015/TT/NN, có hiệu lực chính thức và điều chỉnh nhiều vấn đề liên quan đến chính sách vay vốn để xây dựng mới và sửa chữa nhà ở xã hội. Theo đó:

– Đối với khách hàng vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở của mình, mức vốn cho vay tối đa không được vượt quá 500 triệu đồng và không quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

Quy định mới nhất từ 2023 với xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà

Được vay đến 25 năm để xây mới nhà ở

Thông tư 20/2021/TT-NHNN đã quy định rằng khách hàng có thể vay vốn để xây dựng mới, cải tạo hoặc thợ sơn tường với thời hạn tối đa là 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, theo thỏa thuận với ngân hàng. Ngoài ra, thông tư 20 cũng quy định rằng lãi suất cho vay không được vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Được vay với lãi suất 4.8%/năm để mua, xây dựng, sửa chữa nhà

Cùng với việc ban hành Thông tư 20/2021/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hành Quyết định 1956/QĐ-NHNN, quy định mức lãi suất áp dụng cho các ngân hàng thương mại trong năm 2022 đối với các khoản vay hỗ trợ nhà theo Thông tư 11/2013 là 4,8%/năm. Theo Thông tư 11/2013, đối tượng được vay vốn từ các ngân hàng thương mại và được hưởng mức lãi suất như trên là:

 • Cán bộ, công chức, viên chức và người thu nhập thấp có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở xã hội hoặc thuê, mua nhà thương mại có diện tích dưới 70m2 và giá bán không vượt quá 15 triệu đồng/m2.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động có thu nhập thấp và gặp khó khăn về nhà ở có thể mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở hoặc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với tổng giá trị hợp đồng mua bán không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

Đức Phúc đã chia sẻ với bạn những quy định mới về sửa chữa nhà ở mà bạn cần biết! Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng cân nhắc và chuẩn bị cho các hạng mục thi công sửa chữa nhà.

Nếu bạn có nhu cầu sửa nhà chuyên nghiệp tại TPHCM và khu vực phía Nam, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho bạn. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ xin giấy phép sửa chữa nhà từ A – Z mà còn đảm bảo thi công sửa nhà đẹp và tối ưu chi phí.

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ sửa chữa nhà Đức Phúc để được sự hỗ trợ tối ưu từ đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của chúng tôi. Chúng tôi cam kết giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời thực hiện công việc sửa nhà một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và đẹp mắt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Quy định sửa chữa nhà ở mới nhất 2023 - Thủ tục giấy phép

0343215567
Liên hệ với chúng tôi